specijalistički diplomski stručni
RIZICI DRUŠTVENO ODGOVORNOG POSLOVANJA I ETIKE U POSLOVANJU

Maja Molnar (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment