specijalistički diplomski stručni
RIZICI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Doris Šišeta (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment