završni rad
TURISTIČKO VREDNOVANJE VELEBITA

Ivana Rossini (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovTURISTIČKO VREDNOVANJE VELEBITA
AutorIvana Rossini
Voditelj/MentorTanja Radić Lakoš (mentor)
Sažetak rada
Tema ovog završnog rada je turističko vrednovanje Velebita čije je područje 1981. godine proglašeno parkom prirode. Područje parka prirode obuhvaća dva nacionalna parka, strogi rezervat te nekoliko manjih zaštićenih dijelova prirode. Zaštićeno područje je kopneno ili morsko područje te područje prirodnih i srodnih kulturnih bogatstava, kojima se upravlja zakonskim ili drugim djelotvornim sredstvima u cilju zaštite i održavanja biološke raznolikosti. Upravljanje zaštićenim područjima se odnosi na upravljanje ljudskim djelatnostima koje se odvijaju u području, pri čemu se neke djelatnosti pokušavaju ograničiti ili prilagoditi, a druge poticati. Turizam može na pozitivan način pridonijeti društveno – ekonomskom razvoju, ali istodobno brzim i nekontroliranim rastom, može u značajnoj mjeri prouzročiti degradaciju okoliša. Funkcija turizma u konceptu modernoga menadžmenta zaštićenih područja u prvi plan stavlja uređenje prostora i uspostavu upravljanja kojima će, radi ostvarivanja turističke djelatnosti i pratećih aktivnosti, najmanje narušiti osnovne ekološke zakonitosti, uz značajan doprinos ostalim funkcijama. Najprimjereniji model za razvoj turizma na području Velebita odnosi se na model održivog razvoja. Potrebno je razviti turizam kao jednu od vodećih grana gospodarstva na tom području, pri čemu je nužno voditi računa o zaštiti prirodne i društvene baštine.
Ključne riječizaštićena područja prirode značaj turizma za zaštićena područja upravljanje zaštićenim područjima Park prirode Velebit
Naslov na drugom jeziku (engleski)TOURISTIC VALUATION OF VELEBIT
Povjerenstvo za obranuJelena Šišara (predsjednik povjerenstva)
Nikolina Gaćina (član povjerenstva)
Tanja Radić Lakoš (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Trgovina i turizam
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaMenadžment; smjerovi: Turistički menadžment, Informatički menadžment
SmjerTuristički menadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) ekonomije
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.oec.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-09-09
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The theme of this paper is touristic valuation of Velebit whose area was declared a nature park in 1981. Velebit Nature Park area includes two national parks, strict nature reserves and several smaller protected natural areas. Protected area is is land or sea area and the area of natural and related cultural resources, which are managed by legal or other effective means in order to protect and maintain biodiversity. The management of protected areas refers to the management of human activities which take place in the area, where some activities are tried to be limited or adapted and others encouraged. Tourism can positively contribute to the socio-economic development, but at the same time with the rapid and uncontrolled growth, may significantly cause environmental degradation. The function of tourism in the concept of modern management of protected areas emphasizes the spatial planning and the establishment of governance that will, in order to achieve touristic and related activities, at least undermine basic ecological laws, with significant contribution to the other functions. The most suitable model for touristic development in the Velebit area refers to the model of sustainable development. It is necessary to develop tourism as one of the leading economic branches in the area, where it is necessary to take into account the protection of the natural and social heritage.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)protected areas of nature the importance of tourism for protected areas managing protected areas Velebit Nature Park
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:605652
PohranioNives Paškov Milošević