završni rad
STRATEGIJA RAZVOJA TURISTIČKE DESTINACIJE GRADA TROGIRA

Mia Tešija (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment