specijalistički diplomski stručni
STRATEGIJA RAZVOJA GRADA ĐURĐEVCA

Sandra Krajačić (2016)
Veleučilište u Šibeniku