specijalistički diplomski stručni
ANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA INTERNETSKIH PORTALA VEČERNJEG LISTA I SLOBODNE DALMACIJE O PREDSJEDNICI KOLINDI GRABAR KITAROVIĆ

Darko Paić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovANALIZA SADRŽAJA ČLANAKA INTERNETSKIH PORTALA VEČERNJEG LISTA I SLOBODNE DALMACIJE O PREDSJEDNICI KOLINDI GRABAR KITAROVIĆ
AutorDarko Paić
Voditelj/MentorIvica Poljičak (mentor)
Sažetak rada
Mediji današnjice su jedan od načina na koji se pokreće i upravlja razvojem društva. To je nezaobilazni segment svakidašnjeg života. Razvoj tehnologije učinio je pristup informacijama bržim i dostupnijim, ali i pogodnijim za brojne pokušaje manipulacija i iskrivljivanja istine. Analiza sadržaja je jedan od načina proučavanja određenog medija i definiranje kako medij utječe na populaciju. Svaki čitatelj određenu informaciju doživljava na sebi svojstven način i zato je važno da ona sadrži one bitne elemente koji će privući čitateljevu pažnju. Osjećaj pripadnosti nekome ili nečemu za svakog pojednica je od bitne važnosti za njegovu egzistenciju. Poznati slovenski filozof Slavoj Žižek naglašava da pripadnost društvu uključuje paradoksalnu točku u kojoj je svakome od nas naređeno da slobodno izabere ono što nam je ionako već nametnuto. Rad državnih institucija kao što su vlada, sabor i ured predsjednika bitno utječu na nacionalnu svijest i kreiranje općeg stanja u društvu. Cilj istraživanja za potrebe ovog diplomskog rada je definirati na koji način mediji prezentiraju rad predsjednice Republike Hrvatske i kako ga čitatelji interpretiraju.
Ključne riječiAnaliza sadržaja mediji istaživački proces Večernji list Slobodna Dalmacija
Naslov na drugom jeziku (engleski)Content Analysis of Articles from „Večernji List“ and „Slobodna Dalmacija“ Internet Portals Regarding President
Povjerenstvo za obranuDijana Mečev
Divna Goleš
Ivica Poljičak
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Informacijske i komunikacijske znanosti
Odnosi s javnošću
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-07-13
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Nowadays, media runs the society and manages its development. Media is unavoidable segment of everyday's life. Internet technology development made information access much faster and more available, but also more suitable for numerous attempts of manipulation and distortion of truth. Content analysis is a way of studying specific media and defining how the media affects the society. Every reader experiences a specific information in their own way, therefore, it is important that it contains the crucial elements that draw reader's attention. A sense of belonging to someone or something is of great importance for every individual and his existence. Famous slovenian philosopher Slavoj Žižek pointed out that belonging to a society includes paradoxial point where everyone of us is ordered to choose freely something that has already been imposed. The work of state institutions like government, parliament and president's office significantly impact the national consciousness and create general state in the society. Research objective for this final paper is to define the way media presents Republic of Croatia president's work and how the readers interpret it.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Content analysis media research process Večernji list: Slobodna Dalmacija
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:109499
PohranioNives Paškov Milošević