specijalistički diplomski stručni
ODRŽIVI TURIZAM U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Sarita Vrbat (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment