specijalistički diplomski stručni
RIZICI BANKARSKOG POSLOVANJA

Tomislav Ciraki (2016)
Veleučilište u Šibeniku