završni rad
PROBLEMI MALIH OPĆINA U SVJETLU NOVE REGULACIJE LOKALNE SAMOUPRAVE

Tomislava Bucić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava