specijalistički diplomski stručni
MARKETINŠKO KOMUNICIRANJE I PONAŠANJE POTROŠAČA

Petar Gulin (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment