završni rad
Javna nabava kao poseban upravni postupak

Ante Gverić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovJavna nabava kao poseban upravni postupak
AutorAnte Gverić
Voditelj/MentorIvan Malenica (mentor)
Sažetak rada
Javna nabava u smislu Zakona o općem upravnom postupku predstavlja poseban upravni postupak. Radi se o slučaju supsidijarne primjene lex specialis u upravnim područjima u kojima postoje određene specifičnosti i razlike za koje pravna teorija opravdava primjenu određnih instituta upravnog prava na način različit od općeg upravnog postupka. Sama javna nabava je skup određenih radnji propisanih posebnim zakonom što prethode sklapanju ugovora kojeg moraju provoditi oni koje zakon naziva obveznicima prava, a to su oni koji troše javna sredstva i nalaze se u javnom sektoru. Sam postupak javne nabave je jedan od najdetaljnije normiranih posebnih upravnih postuaka u hrvatskom pravnom sustavu. Razlog tome je što su obveznici javne nabave ja javno pravna tijela koja raspolažu s javnim novcem te se u svrhu transparentog trošenja javnog novca utvrđuje obveza da pri trošenju sredstava obligatorno provodi postupak javne nabave. U Republici Hrvatskoj postupak javne nabave kao posebni upravni postupka uređen je Zakonom o javnoj nabavi. Za kontrolu postupaka javne nabave nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave. Protiv odluke spomenutog državnog tijela ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenut upravni spor pred Upravnim sudom Republike Hrvatske koji ocjenjuje zakonitost odluke Državne komisije u žalbenom postupku.
Ključne riječijavna nabava žalba upravni postupak pravna zaštita upravni spor
Naslov na drugom jeziku (engleski)PUBLIC PROCUREMENT AS A SPECIAL ADMINISTRATIVE PROCEDURE
Povjerenstvo za obranuVesna Jurin Bakotić (predsjednik povjerenstva)
Ivan Malenica (član povjerenstva)
Ljubo Runjić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Upravno pravo i uprava
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-07-08
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Public procurement within the meaning of Administrative Procedure Act is a special administrative procedure. It is a case subsidiary implementation lex specialis in administrative areas where there are certain specificities and differences in legal theory that justifies the application of the due institute of administrative law in a way different from the general administrative procedure. Itself public procurement is a set of specific actions prescribed by a special law which preceded the conclusion of the contract, which must implement those that the law calls for taxpayers rights, such as those who spend public funds and are in the public sector. The procedure of public procurement is one of the most detailed standardized special administration of procedures for the Croatian legal system. The reason is that the bonds of public procurement I public bodies that manage public money and the purpose transparentog spending public money lays down the obligation that in the expenditure of funds carried out the compulsory procurement procedure. In Croatia, the public procurement procedure as a special administrative procedure is regulated by the Public Procurement Act. For the Supervision of Public Procurement is responsible, the State Commission for Supervision of Public Procurement. Against the decision of the said national bodies can not be appealed, but an administrative dispute before the Administrative Court of the Republic of Croatian, which assesses the legality of the decision of the State Commission on appeal.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)public procurement appeal administrative proceedings legal protection
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:513399
PohranioNives Paškov Milošević