završni rad
UJEDINJENI NARODI

Bojan Šalić (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovUJEDINJENI NARODI
AutorBojan Šalić
Voditelj/MentorLjubo Runjić (mentor)
Sažetak rada
Ujedinjeni narodi su međunarodna organizacija osnovana radi očuvanja svjetskog mira i sigurnosti, rješavanja ekonomskih, društvenih i političkih problema međunarodnom suradnjom te promiče poštovanje ljudskih prava. UN su osnovani nakon Drugog svjetskog rata od pobjedničkih sila u nadi da će spriječiti buduće sukobe i ratove među narodima. UN na neki način i dalje podsjeća tko ga je osnovao jer su pet glavnih zemalja pobjednica u Drugom svjetskom ratu stalne članice Vijeća sigurnosti s pravom veta: SAD, Ujedinjeno Kraljevstvo, Francuska, Kina (prije Tajvan) i Rusija (prije SSSR). Sjedište je UN-a je u New Yorku, a regionalni uredi postoje u Ženevi, Beču i Nairobiju. Službeni su jezici engleski, francuski, španjolski, ruski, arapski i kineski. Osnovani su 24. X. 1945. godine, nakon što je Povelju Ujedinjenih naroda ratificirala većina od 51 države sudionice na osnivačkom sastanku u San Franciscu. Povelja UN-a međunarodni je ugovor ustavnoga karaktera kojim je osnovan i na temelju kojega djeluje UN. U njemu su istaknuti ciljevi UN-a, kriteriji za članstvo, djelokrug i funkcioniranje tijela i organa UN-a i dr. Povijesno su UN nastali kao nasljednik Lige naroda, međuratne organizacije demokratskih država uspostavljene radi osiguranja međunarodnog mira. Nakon II. svjetskog rata Liga naroda bila je ukinuta, a njezinu je zadaću preuzeo UN. UN se sastoje od Opće skupštine, Vijeća sigurnosti, Ekonomskoga i socijalnoga vijeća, Starateljskog vijeća, Tajništva, i Međunarodnoga suda pravde te niza specijaliziranih organa i tijela. Osim šest osnovnih organa, UN su tijekom godina utemeljili i niz specijaliziranih organizacija i agencija koje se bave različitim područjima i smještene su diljem svijeta. Riječ je o organizacijama poput Svjetske zdravstvene organizacije, UNICEF-a, Međunarodne agencije za atomsku energiju, Organizacije za hranu i poljoprivredu i dr. Među njima se posebno ističe Razvojni program Ujedinjenih naroda. Danas UN imaju 193 članice. Na temelju Odluke Opće skupštine Ujedinjenih naroda od 22. svibnja 1992. Republika Hrvatska od toga je datuma postala članicom Ujedinjenih naroda, te na temelju Statuta Međunarodnog suda.
Ključne riječiUjedinjeni narodi glavni organi specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda
Naslov na drugom jeziku (engleski)United Nations
Povjerenstvo za obranuIvan Malenica (predsjednik povjerenstva)
Ivan Rančić (član povjerenstva)
Ljubo Runjić (član povjerenstva)
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Međunarodno pravo
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2016-06-20
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
The United Nations international organization is established to preserve world peace and security, to solve economic, social and political problems by international cooperation and promoting respect for human rights. The UN was established after the Second World War by the allies of World War II hope that it will prevent future conflicts and wars between nations. UN in some ways still resembles who founded it as the five major countries of the winner in the Second World War permanent members of the Security Council with the power of veto: The United States, United Kingdom, France, China (formerly Taiwan) and Russia (formerly the Soviet Union). The headquarters of the UN is in New York, and regional offices are in Geneva, Vienna and Nairobi. The official languages are English, French, Spanish, Russian, Arabic and Chinese. Formed on 24. X. 1945, as the Charter of the United Nations was ratified by most of the 51 countries participating in the founding meeting in San Francisco. The UN Charter is an international agreement of the constitutional character which was established on the basis of which the UN operates. It outlines the goals of the UN, the criteria for membership, scope and functioning of the body and organs of the UN and other. Historically, the United Nations was created as a successor to the League of Nations, the inter-war organization of democratic states established to ensure international peace. After II. World War League of Nations was abolished, and its task took UN. UN consists of the General Assembly, Security Council, Economic and Social Council, Trusteeship Council, the Secretariat, the International Court of Justice and a number of specialized organs and agencies. Besides the 6 main UN organs over the years and established a number of specialized organizations and agencies that deal with different areas and are located around the world. These are organizations such as the World Health Organization, UNICEF, the International Atomic Energy Agency, the Organization for Food and Agriculture and others. Among them are the United Nations Development Program. Today the UN has 193 member states. In accordance with the United Nations General Assembly on 22 May 1992 the Republic of Croatia of which date became a member of the United Nations, and on the basis Statute of the Tribunal.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)United Nations principal organs specialized agencies of the United Nations
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:642225
PohranioNives Paškov Milošević