specijalistički diplomski stručni
MOGUĆNOSTI RAZVOJA TURIZMA U PARKU PRIRODE VELEBIT

Mario Šaban (2016)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment