specijalistički diplomski stručni
Hrvatski otoci i otočni proizvodi

Ana Vlahov (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment