specijalistički diplomski stručni
Upravljanje bankovnim rizicima

Martina Braica (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment