specijalistički diplomski stručni
INOVIRANJE PROIZVODNIH BRENOVA S OSVRTOM NA HRVATSKU I ŠKOTSKU

Valentina Šnjarić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment