specijalistički diplomski stručni
POZNATI INOVATORI I NJIHOVI IZUMI

Ante Mijalić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment