specijalistički diplomski stručni
Poslovna analiza i revizija na primjeru poduzeća Saponia

Lucia Dabov (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment