završni rad
USKLAĐENOST HRVATSKOG ZAKONA O PDV-U SA SMJERNICAMA ŠESTE DIREKTIVE EU

Tanja Rončević (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava