specijalistički diplomski stručni
Uloga turističkih zajednica u razvoju turizma

Iva Gracin (2014)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment