specijalistički diplomski stručni
Rizici poduzetništva i poduzetničkog obrazovanja

Ivana Pavlović (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment