specijalistički diplomski stručni
DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE S OSVRTOM NA SOLARIS BEACH RESORT

Branka Blaće (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment