završni rad
Državljanstvo

Ivana Lušić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava
Podaci o radu
NaslovDržavljanstvo
AutorIvana Lušić
Voditelj/MentorIvan Malenica (mentor)
Sažetak rada
Državljanstvo kao pravni institut je uređeno mnogim međunarodnopravnim dokumentima kao pravo, ali i dužnost svakog čovjeka i građanina. Najjednostavnije ga možemo definirati kao pravni odnos zasnovan između fizičke osobe i suverene države koji je po svojoj prirodi trajan, a temeljem kojeg nastaju određena prava i dužnosti.. O tome dovoljno govori činjenica da ne postoji država na svijetu u kojoj pitanje državljanstva nije uređeno unutarnjim, a u mnogim državama i vanjskim propisima. Pretpostavke za stjecanje i prestanak državljanstva svaka država propisuje proizvoljno, ali one se moraju kretati unutar postavljenih okvira. Tako se državljanstvo najčešće stječe temeljem općepriznatih pravnih načela: 1.načelo krvne veze ili podrijetla ( ius sanguinis) 2. načelo područja (ius soli) i 3. načelo prebivališta (ius domicili). Državljanstvo prestaje na 3 načina : 1. otpustom 2. odricanjem i 3. po međunarodnim ugovorima U Hrvatskoj je državljanstvo uređeno Ustavom, međunarodnim propisima i, lex specialis, Zakonom o hrvatskom državljanstvu. Pojedina pitanja vezana uz državljanstvo nalaze se i u drugim, prvenstveno upravnim propisima i aktima. Ideja državljanstva se prvi put pojavila u drevnim gradovima poput Atene i Rima gdje je državljanstvo dodjeljivano muškarcima određene klase, dok se koncept državljanstva razvio u doba velikih liberalnih revolucija koncem 18. stoljeća i od tada pa do danas taj koncept se neprestano mijenja i razvija .
Ključne riječidržavljanstvo
Naslov na drugom jeziku (engleski)CITIZENSHIP
Povjerenstvo za obranuNado Grubić
Vesna Jurin Bakotić
Ivan Malenica
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineUprava
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Pravo
Upravno pravo i uprava
Vrsta studijastručni
Stupanjstručni
Naziv studijskog programaUpravni studij
Akademski / stručni nazivstručni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea)javne uprave
Kratica akademskog / stručnog nazivabacc.admin.publ.
Vrsta radazavršni rad
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-09-25
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Citizenship as a legal institution is governed by numerous international documents as a right but also the duty of every man and citizen._The simplest it can be defined as a legal relationship based between individuals and sovereign state which is by its nature a lasting, based on which certain rights and duties.. That's sufficient to say that there is no country in the world where the issue of citizenship is not regulated by an internal, in many countries and external regulations.. Assumptions for the acquisition and loss of citizenship of each state shall be prescribed arbitrarily, but they must remain within the set framework. Thus citizenship usually acquired on the basis of generally accepted principles of law: l.Principle blood ties or origin (ius sanguinis) 2. Principle areas (ius soli) and 3. Principle residence (ius domicile).Citizenship stops in 3 ways: l.By release 2. Waiver 3. Under international treaties. In Croatia, the citizenship is regulated by the Constitution, international law and, lex specialis, the Law on Croatian citizenship. Some issues related to citizenship can be found in other, primarily administrative regulations and laws.The idea of citizenship first appeared in ancient cities like Athens and Rome, where the citizenship granted to men of a certain class, while the concept of citizenship developed in the era of the great liberal revolutions in the late 18th century and from then until now, this concept is constantly changing and evolving.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)citizenship
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove
Uvjeti korištenja radahttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:173327
PohranioNives Paškov Milošević