specijalistički diplomski stručni
UNESCO SPOMENICI U REPUBLICI HRVATSKOJ KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SLOŽENIH TURISTIČKIH PROIZVODA

Jasmina Župčić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment
Podaci o radu
NaslovUNESCO SPOMENICI U REPUBLICI HRVATSKOJ KAO POTENCIJAL ZA RAZVOJ SLOŽENIH TURISTIČKIH PROIZVODA
AutorJasmina Župčić
Voditelj/MentorMili Razović (mentor)
Sažetak rada
Suvremeni turizam je jedna od najpropulzivnijih, ali istodobno i najsenzibilnijih i najelastičnijih gospodarskih grana. U novim političkim, gospodarskim, sociološkim i kulturološkim okvirima turistička tržišta postaju zone novih dijaloga. Iskustva i doživljaji postaju imperativ turističkog poslovanja. Potrošač je vođen vrijednostima za cijenu, ali u posljednje vrijeme je ekološki orijentiran, senzibiliziran za lokalnu kulturu, tradiciju i običaje. Suvremeno društvo se opisuje kao društvo u pokretu, gdje turist putuje češće, dulje i jeftinije nego ikad prije. Današnji svijet se oslanja na mobilnost, pokret i promjenu pod utjecajem socijalnih i kulturnih uvjeta, novih tehnologija i inovacija. Trendovi na globalnom tržištu putovanja iz 4S (sand, sun, sea, sex) mijenjaju se u 6E ( escape, education, ecology, entertainment, excitement, experience). Istraživanje Svjetske turističke organizacije (WTO) pokazalo je da se sve više i više ljudi zanima ne samo za upoznavanje novih mjesta, nego i za otkrivanje različitih oblika turizma. Novi turistički proizvod treba biti temeljen na autentičnom iskustvu i doživljaju uz korištenje tradicionalne lokalne kulture i gastronomije. Republika Hrvatska prednjači pred europskim zemljama u broju spomenika materijalne i nematerijalne baštine upisanih na popis Unesco-a koji broji 7 kulturno povijesnih i prirodnih ljepota te 13 kulturnih dobara. Činjenica je da taj turistički potencijal nije dovoljno iskorišten i prepoznat, a idealan je za stvaranje novih turističkih proizvoda i kreiranje doživljaja.
Ključne riječiUnesco kulturna baština složeni turistički proizvod doživljaj
Naslov na drugom jeziku (engleski)UNESCO HERITAGE IN THE REPUBLIC OF CROATIA AS POTENTIAL FOR THE DEVELOPMENT OF COMPLEX TOURISM PRODUCTS
Povjerenstvo za obranuAna Udovičić
Nikolina Gaćina
Mili Razović
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanjVeleučilište u Šibeniku
Ustrojstvena jedinica niže razineMenadžment
MjestoŠibenik
Država obraneHrvatska
Znanstveno područje, polje, granaDRUŠTVENE ZNANOSTI
Ekonomija
Marketing
Vrsta studijastručni
Stupanjspecijalistički diplomski
Naziv studijskog programaMenadžment
Akademski / stručni nazivstručni/a specijalist/specijalistica menadžmenta
Kratica akademskog / stručnog nazivaSruč.spec.oec.
Vrsta radaspecijalistički diplomski stručni
Jezik hrvatski
Datum obrane2015-11-12
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)
Modern tourism is one of the most propulsive, but at the same time most sensitive and most resilient industries. In the new political, economic, sociological and cultural frameworks tourism market become zone of new dialogues. Experiences and adventures become imperativ of tourist business. The consumer is guided by the value for the price, but recently they have become environmentally oriented, sensitive toward local culture, traditions and customs. Modern society is described as a society on the movement where tourists are travelling more often, for longer and cheaper than ever before. Today's world relies on mobility, movement and changes under social and cultural conditions, new technologies and innovations. Trends on global leisure markets are changing from4S (sea, sand, sun,sex) to 6E (escape, education,ecology, entertainment, excitement, experience). Research by the World Tourism Organization (WTO) has shown that more and more people are interested not only for exploring new places, but also for discovering various forms of tourism. New tourism product should be based on an authentic experience with the use of traditional local culture and gastronomy. The Republic of Croatia is ahead European countries by the number of monuments of tangible and intangible heritage inscribed on the list of UNESCO, which counts seven cultural, historical and natural beauty and thirteen cultural goods. Tourism potential of UNESCO heritage in Croatia is not fully utilizied and recognized, and is ideal for creation of new tourism products and experiences.
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)Unesco cultural heritage complex tourism product experience
Vrsta resursatekst
Prava pristupaRad u otvorenom pristupu
Uvjeti korištenja radahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:576653
PohranioNives Paškov Milošević