specijalistički diplomski stručni
INOVACIJE U TURIZMU KROZ KOMPONENTU SMJEŠTAJA

Filip Vukičević (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment