završni rad
Utjecaj migracija stanovništva na gospodarsku razvijenost Republike Hrvatske

Ivana Jurić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment