specijalistički diplomski stručni
Društva kapitala i intelektualni kapital

Katarina Šimić Majnarić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment