specijalistički diplomski stručni
USPOREDBA POSLOVANJA VODEĆIH BANAKA U RH ZAGREBAČKE BANKE I PRIVREDNE BANKE ZAGREB

Sara Kuserbajn (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment