specijalistički diplomski stručni
STATISTIČKA ANALIZA KRETANJA DEVIZNOG TEČAJA

Katarina Radovčić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment