specijalistički diplomski stručni
Blagotvorni učinci Mediteranske prehrane na zdravlje čovjeka

Stella Vranjić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment