završni rad
Izazovi promjena od masovnog ka selektivnim oblicima turizma na primjeru Šibensko-kninske županije

Marina Huljev (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment