specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE ZALIHAMA DOMAĆEG TRGOVINSKOG PODUZEĆA S CILJEM RACIONALIZACIJE LOGISTIČKO - DISTRIBUCIJSKIH TROŠKOVA

Ivan Lemac (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment