specijalistički diplomski stručni
UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA U JAVNOM SEKTORU NA PRIMJERU PARKA PRIRODE LONJSKO POLJE

Valentina Kunst (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment