specijalistički diplomski stručni
GERILA MARKETING KAO DIO MARKETINŠKE KOMUNIKACIJE

Marija Klarić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment