specijalistički diplomski stručni
Strategija razvoja ruralnog turizma Sisačko moslavačke županije

Sara Hergešić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment