specijalistički diplomski stručni
Poslovna analiza na primjeru poduzeća Mojowine bar

Anđelo Barić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment