specijalistički diplomski stručni
ULOGA PRIVATNIH MARKI U ODABIRU TRGOVINE PREHRAMBENIH PROIZVODA

Ivan Sudinja (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment