završni rad
Utjecaj stečajnog postupka na ustroj i funkciju organa društva s ograničenom odgovornošću

Lorena Fraćin (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Uprava