specijalistički diplomski stručni
Zamjenski zaslađivači

Filip Spahija (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment