specijalistički diplomski stručni
Komunikacija i organizacija tradicionalnih aktivnosti na primjeru Vinkovačkih jeseni

Katarina Fuček (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment