specijalistički diplomski stručni
Usporedba primorske i kontinentalne hrvatske gastronomije

Marija Čaić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment