specijalistički diplomski stručni
Bolesti prenosive hranom

Michaela Unić (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment