specijalistički diplomski stručni
Upravljanje rizicima inovacija

Šime Savić (2015)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment