undergraduate thesis
EUROPEAN ARREST WARRANT

Marino Čulina (2016)
Polytechnic of Sibenik
Metadata
TitleEUROPSKI UHIDBENI NALOG
AuthorMarino Čulina
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Europski uhidbeni nalog je nalog nadležnog pravosudnog tijela države članice Europske unije za uhićenje i predaju osobe koja se zatekne u drugoj državi članici u svrhu kaznenog progona ili izvršenja kazne zatvora ili mjere koja uključuje oduzimanje slobode. To je konkretna mjera u području kaznenog prava kojom se primjenjuje načelo međusobnog priznavanja između država članica Europske unije i načelo učinkovite suradnje i smatra se kamenom temeljcem pravosudne suradnje u kaznenim stvarima između država članica Europske unije. Europskim uhidbenim nalogom osigurana je dobra ravnoteža između učinkovitosti i strogih jamstava o poštovanju temeljnih prava uhićene osobe. Države članice i nacionalni sudovi moraju poštovati postupovna prava osumnjičenih ili optuženih osoba te odredbe Europske konvencije o ljudskim pravima. Svaka osoba uhićena na temelju europskog uhidbenog naloga, primjerice, ima pravo na odvjetnika, ako je potrebno i prevoditelja, u skladu s pravom države u kojoj je ona ili on uhićen/a. Europski uhidbeni nalog temelji se na sporazumu među državama članicama EU-a, takozvanoj okvirnoj odluci o europskom uhidbenom nalogu Države članice izradile su i smjernice za rad sustava europskog uhidbenog naloga u obliku Europskog priručnika o tome kako izdati europski uhidbeni nalog. Europski uhidbeni nalog zamjenjuje dugotrajne postupke izručenja među državama članicama EU-a pojednostavljenim sudskim postupkom predaje u svrhu kaznenog progona ili izvršavanja zatvorske kazne ili naloga o pritvoru. Europski uhidbeni nalog koji su izdala pravosudna tijela države članice vrijedi na cijelom području Europske unije.
KeywordsThe European arrest warrant Court of Justice
Parallel title (English)EUROPEAN ARREST WARRANT
Committee MembersVesna Jurin Bakotić (committee chairperson)
Ivica Poljičak (committee member)
Ljubo Runjić (committee member)
GranterPolytechnic of Sibenik
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-09-06
Parallel abstract (English)
The European arrest warrant is an order of the competent judicial authorities of the Member State of the European Union for the arrest and surrender of the person who happens to be in another Member State for the purposes of criminal prosecution or executing a custodial sentence or measure involving deprivation of liberty. This is a concrete measure in the field of criminal law implementing the principle of mutual recognition between EU member states and the principle of effective cooperation and is considered the cornerstone of judicial cooperation in criminal matters between the Member States of the European Union. European arrest warrant provided a good balance between efficiency and strict guarantees on respect for the fundamental rights of arrested persons. Member States and national courts must respect the procedural rights of suspects or accused person and the provisions of the European Convention on Human Rights. Every person arrested under a European arrest warrant, for example, has a right to a lawyer, if necessary, and translators, in accordance with the law of the state where he or she is arrested / a. The European arrest warrant is based on agreement among the member states of the EU, the so-called Framework Decision on the European arrest warrant, Member States have drawn up guidelines for the operation of the European arrest warrant in the form of the European handbook on how to issue a European arrest warrant.
Parallel keywords (Croatian)europski uhidbeni nalog Europski sud pravde
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:863242
CommitterNives Paškov Milošević