undergraduate thesis
MERCHANDISE - TRAFFIC FLOW OF MILK

Katarina Stegić (2016)
Polytechnic of Sibenik
Traffic
Metadata
TitleROBNO - PROMETNI TOKOVI MLIJEKA
AuthorKatarina Stegić
Mentor(s)Darijo Šego (thesis advisor)
Abstract
Mlijeko je jedna od osnovnih namirnica u prehrani čovjeka. Dominantan položaj u ukupnoj svjetskoj proizvodnji ima kravlje mlijeko, zatim slijede ovčje, kozje i manje značajne količine bivoljeg i magarećeg mlijeka. Bogato je hranjivim tvarima i najčešće se konzumira kao jedna od primarnih namirnica u prehrani čovjeka. Prosječna potrošnja mliječnih proizvoda godišnje prelazi 150 kilograma po stanovniku. Najveći svjetski proizvođač mlijeka je Europa, zatim slijede Azija, Amerika, Afrika i Australija. Najveći potrošač mlijeka je Azija, nešto manje troši Europa i Amerika, dok Afrika i Australija troše znatno manje količine mlijeka u odnosu na ostale regije. Republika Hrvatska po razvijenosti poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje mlijeka, značajno zaostaje za članicama Europske unije. Unatoč tome, Hrvatska iz vlastite proizvodnje podmiruje oko 80% godišnje potrebe za mlijekom i mliječnim prerađevinama. Hrvatska je strateški važan dio robno – prometnih tokova i vrlo je važno da se ta prednost iskoristi. Najpogodniji način iskorištavanja je transport mlijeka. Na taj način će se smanjiti uvoz, povećati proizvodnja, a sukladno s tim i izvoz mlijeka u europske zemlje. Hrvatska trenutno najveći izvoz ima za Rusiju, međutim ta je zemlja uvela embargo, pa su proizvođači mlijeka se našli u velikim problemima. Da su robno – prometni tokovi bolje iskorišteni, proizvođači se ne bi suočavali s ovakvim problemima.
Keywordsmerchandise - traffic flows milk livestock breeding import / export Croatia
Parallel title (English)MERCHANDISE - TRAFFIC FLOW OF MILK
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsTraffic
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineTECHNICAL SCIENCES
Traffic and Transport Technology
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study in Traffic; specializations in: Traffic, Post Traffic
Study specializationTraffic
Academic title abbreviationbacc.ing.traff.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2016-10-25
Parallel abstract (English)
Milk is one of the basic foods in the human diet. The dominant position in the total world production has cow's milk, followed by sheep, goats and less significant quantities of buffalo and donkey milk. It is rich in nutrients and is usually consumed as one of the primary ingredients in the human diet. The average consumption of dairy products per year exceeds 150 kilograms per capita. The world's largest milk producer is Europe, followed by Asia, America, Africa and Australia. The largest consumer of milk is Asia, Europe spends a little less and America, while Africa and Australia consume less milk compared to other regions. The Republic of Croatia the development of agricultural production and milk production, far behind the EU member states. Nevertheless, Croatia Domestic production covers about 80% of annual demand for milk and dairy products. Croatia is a strategically important part of the commodity - traffic flow, and it is very important that this priority use. The most convenient way to use the transport of milk. This will reduce imports, increase production, and accordingly, the export of milk in European countries. Croatia currently has the largest export to Russia, but the country has imposed an embargo, so the milk producers find themselves in big trouble. That the commodity - traffic flows better utilized, producers should not be faced with such problems.
Parallel keywords (Croatian)robno – prometni tokovi mlijeko stočarstvo uvoz/izvoz Hrvatska
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:450669
CommitterNives Paškov Milošević