undergraduate thesis
EMPLOYEE MOTIVATION

Monika Horvat (2015)
Polytechnic of Sibenik
Management
Metadata
TitleMotivacija zaposlenika
AuthorMonika Horvat
Mentor(s)Ivica Poljičak (thesis advisor)
Abstract
Motivacija potiče kreativnost, inovativnost, razvoj zaposlenika i njihovo zadržavanje u poduzeću. Iz tog su razloga razvijene brojne nematerijalne i materijalne strategije koje zajedno čine cjelovit motivacijski sustav. Menadžeri su zaduženi za stalno motiviranje, usmjeravanje i poticanje zaposlenih da bi oni mogli izvršavati sve izazovnije i veće zadatke koje vode ka boljem poslovanju tvrtke. Sama motivacija dolazi u dva oblika: intrinzične i ekstrinzične motivacije. Teorija motivacija ima mnogo. Osnivaju se na različitim pretpostavkama, stavljaju naglasak na različite dimenzije ljudskog ponašanja. Postoje dvije glavne grupe tih teorija, to su sadržajne i procesne teorije. Sadržajne teorije: Teorija hijerarhije potreba, Teorija trostupanjske hijerarhije, Teorija motivacije postignuća, Dvofaktorska teorija motivacije, Minerova teorija uloga, Teorija x i teorija y. Procesne teorije: Kognitivni model motivacije, Teorija pravičnosti u socijalnoj razmjeni, Integrativni procesni model radne motivacije. Motivaciju veoma često povezujemo sa pojmom zadovoljstva na radu. Zadovoljstvo na radu pokazuje koliko je radnik zadovoljan sa poslom i koliko voli svoj posao. Poznato je da je dobra plaća u današnje vrijeme vrlo veliki stimulator za svakog zaposlenika. Novac je najstariji i najjednostavniji način motiviranja zaposlenika za rad.
Keywordsmotivation managers employees theory pay
Parallel title (English)EMPLOYEE MOTIVATION
Committee MembersDivna Goleš
Nikolina Gaćina
Ivica Poljičak
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsManagement
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Economics
Organization and Management
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeManagement; specializations in: Tourism Management, Information Management
Study specializationTourism Management
Academic title abbreviationbacc.oec.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-09-11
Parallel abstract (English)
Motivation encourages creativity, innovation, employee development and their position within company. From that reasons numerous material and non-material strategies have been developed, making complete motivational system applicable and possible. Some of the motivation strategy managers are required to know how to implement are motivation, guidnance and encouragment. These strategies are implemented only for one main reason and that reason is simple: better company buissness. Motivation itself comes in two different shapes: Intrinsic and extrinsic motivations. However, there are many motivation theories out there. All of them are based on assumptions, and different dimensions of human behavior. There are two main, large groups of that theories and they are: Contentual and Process. Contentual Theories: Hierarchy of Need, Three-Stage, Success motivation, Two-Factor motivation theory, Miner's role theory, and x & y theories. Proccess theories: Cognitive motivation model, theory of Fairness in Social Exchange, Intergrative work motivation model. Motivation is often connected with term of pleasure on work. It shows the level of employee's love and dedication towards the work he is suposed to do. It is, as in all times, well known that money is the best and most relieable source of workers motivation and is the oldest and the most simple way to motivate employee for work.
Parallel keywords (Croatian)motivacija menadžeri zaposlenici teorije plaća
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:386049
CommitterNives Paškov Milošević