undergraduate thesis
NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION

Mario Čukljaš (2015)
Polytechnic of Sibenik
Administrative Law
Metadata
TitleOrganizacija sjevernoatlantskog ugovora NATO
AuthorMario Čukljaš
Mentor(s)Ljubo Runjić (thesis advisor)
Abstract
Organizacija Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) predstavlja savez 28 država članica iz Sjeverne Amerike i Europe koje su se obavezale da će ispunjavati odrednice Sjevernoatlantskog sporazuma potpisanog u Washingtonu 4. travnja 1949. godine kojeg su nakon završetka 2. svjetskog rata potpisale dvanaest država osnivačica i to su bile Belgija, Danska, Island, Luksemburg, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo (Velika Britanija), Kanada, Francuska, Italija, Nizozemska, Portugal, Sjedinjene Američke Države. Tijekom godina Hladnog rata i napetosti između Sovjetskog Saveza i SAD-a i ostalih zapadnih država NATO se nalazio na raznim testovima i očuvanja mira u većini Europe. Kroz krizna vremena i nakon završetka hladnog rata savezu su kroz šest krugova proširenja pristupile još šesnaest država među kojim i Hrvatska 2009 godine. Savez je s vremenom prolazio kroz trajne transformacije svih aspekata svojeg djelovanja te je preuzimao niz novih zadaća, koje ne uključuju samo rješavanje nestabilnosti uzrkovovanih regionalnim i etničkim sukobima u Europi, već i prijetnje koje dolaze izvan euro-atlantskog područja. NATO je djelovao te još uvijek djeluje u raznim misijama i operacijama u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Afganistanu, Iraku, i Sudanu. Važna je i njegova suradnja sa svim europskim institucijama. NATO utjelovljuje transatlatsku vezu koja spaja Europu i Sjevernu Ameriku u jednistveni obrambeni i sigurnosni savez.
KeywordsNATO members alliance safeness
Parallel title (English)NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
Committee MembersIvica Poljičak
Ivan Rančić
Ljubo Runjić
GranterPolytechnic of Sibenik
Lower level organizational unitsAdministrative Law
PlaceŠibenik
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineSOCIAL SCIENCES
Law
International Law
Study programme typeprofessional
Study levelundergraduate
Study programmeUndergraduate study of Administrative Law
Academic title abbreviationbacc.admin.publ.
Genreundergraduate thesis
Language Croatian
Defense date2015-07-14
Parallel abstract (English)
North Atlantic Treaty Organization is an alliance of 28 countries from North America and Europe which are committed to fulfilling the goals of the North Atlantic Treaty signed in Washington on April 4, 1949, and which was after the end of World War 2 signed by the twelve founding members and they were Belgium, Denmark, Island, Luxembourg, Norway, United Kingdom, Canada, France, Italy, Netherlands, Portugal and United States of America. During the years of the Cold War and the tensions between the Soviet Union and the United States and other western countries, NATO was on the various tests and the preservation of peace in most of Europe. During times of crisis, and after the end of the Cold War, alliance has joined sixteen countries through six rounds of enlargement, including Croatia in 2009. Alliance is eventually going through continual transformation of all aspects of its activities and took over a number of new tasks, which include not only solve the instability caused by regional and ethnic conflicts in Europe, but also threats from outside the Euro-Atlantic area. NATO acted, and still acts in a variety of missions and operations in Bosnia and Herzegovina, Kosovo, Macedonia, Afghanistan, Iraq, and Sudan. Also important is its cooperation with all European institutions. NATO embodies the transatlantic link that connects Europe and North America in a unique defense and security alliance.
Parallel keywords (Croatian)NATO članice savez sigurnost
Resource typetext
Access conditionOpen access
Terms of usehttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:143:081926
CommitterNives Paškov Milošević