specijalistički diplomski stručni
UTJECAJ MEĐULJUDSKIH ODNOSA U TURISTIČKIM DESTINACIJAMA

Gabriela Gabrilo (2017)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment