specijalistički diplomski stručni
INOVATIVNA PRODAJA NA PRIMJERU KOMPANIJE MYWORLD

Matea Marinović (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment