završni rad
ISTRAŽIVANJE TRIŠTA SA POSEBNIM OSVRTOM NA RURALNI TURIZAM

Vedrana Starčević (2018)
Veleučilište u Šibeniku
Menadžment